Jednoduchý uzol
Dvojitý uzol
Uzol Windsor
Polovičný Windsor
Malý uzol
Motýlik